Bolsas FPU

O pasado sábado, día 27 de decembro, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte publicou no BOE a convocatoria FPU 2014. O prazo de presentación de solicitudes transcorre entre o día 13 de xaneiro e o 6 de febreiro de 2015, ás 14.00 horas, horario peninsular. A ligazón  á publicación no BOE é a seguinte:…

AXUDAS PARA ESTADÍAS PREDOUTORAIS na Universidade da Coruña

A Universidade da Coruña (UDC), a través da súa Escola Internacional de Doutoramento (EIDUDC), xunto coa empresa Inditex S.A., convocou  axudas para estadías predoutorais no estranxeiro para realizar durante o ano 2014, cunha dotación presupuestaria de 51.920,40 €, 51.920,40 euros e están dotadas a  do “Convenio de colaboración entre a UDC e Inditex para a…

AXUDAS PARA ESTADÍAS PREDOUTORAIS na Universidade da Coruña

A Universidade da Coruña (UDC), a través da súa Escola Internacional de Doutoramento (EIDUDC), xunto coa empresa Inditex S.A., convocou  axudas para estadías predoutorais no estranxeiro para realizar durante o ano 2014, cunha dotación presupuestaria de 51.920,40 €, 51.920,40 euros e están dotadas a  do “Convenio de colaboración entre a UDC e Inditex para a internacionalización dos…

Convocatoria de 6 bolsas de mobilidade para estudantes do programa de doutoramento na UVigo

Programa de doutoramento: Estudos literarios (regulación RD99/2011) Bolsas convocadas: 6 bolsas de 250 euros para asistencia a congresos ou cursos relacionados co programa formativo do/a solicitante. Os criterios que terá en conta a CAPD de Estudos Literarios, así como a puntuación máxima de cada un deles será a seguinte: 1. Expediente académico do/a solicitante. Ata…