Suspensión de prazos relativos aos estudos de doutoramento na UVIGO

O/A  Servizo de Posgrao da Universidade de Vigo publica o seguinte aviso: A Escola Internacional de Doutoramento (EIDO) e o Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao comunican que, en consonancia co indicado no Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de…