Resolución bolsas de mobilidade da Universidade de Vigo

Resolución reitoral do 9 de xuño de 2016 pola que se publica a listaxe do alumnado admitido/excluído provisional das 105 bolsas de MOBILIDADE para o estudantado de DOUTORAMENTO da Universidade de Vigo en programas adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior para o ano 2016. O prazo de alegacións remata o 15/06/2016. Pode consultalo en…

Normas de estilo para teses de doutoramento na universidade de Vigo

Infórmase de que a Comisión Permanente da Eido da Universidade de Vigo, na reunión do 4 de marzo, aprobou  as normas de estilo para teses de doutoramento nesta universidade. A adopción destas normas é recomendable dende a aprobación e será obrigatoria para as teses depositadas no curso 2016/2017. Poden consultarse na web da Eido: http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/centros/vigo/eido/normativa/…

Bolsas predoutorais Xunta 2016

As convocatoria de axudas ás etapas pre e posdoutorias da Xunta de Galicia está previsto que saian publicadas no Diario Oficial de Galicia antes de que remate o presente mes de febreiro. Co fin de que as/os interesados vaian preparando a documentación, indícanse a continuación as características fundamentais das mesmas:

Bolsas predoutorais Xunta 2016