Resolución bolsas de mobilidade da Universidade de Vigo

Resolución reitoral do 9 de xuño de 2016 pola que se publica a listaxe do alumnado admitido/excluído provisional das 105 bolsas de MOBILIDADE para o estudantado de DOUTORAMENTO da Universidade de Vigo en programas adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior para o ano 2016. O prazo de alegacións remata o 15/06/2016. Pode consultalo en…

Bolsas predoutorais Xunta 2016

As convocatoria de axudas ás etapas pre e posdoutorias da Xunta de Galicia está previsto que saian publicadas no Diario Oficial de Galicia antes de que remate o presente mes de febreiro. Co fin de que as/os interesados vaian preparando a documentación, indícanse a continuación as características fundamentais das mesmas:

Bolsas predoutorais Xunta 2016