Premios á excelencia académica para o alumnado de doutoramento da UVigo 2016-2017.

Con data 3 de novembro publicouse a Resolución reitoral pola que se convocan os premios á excelencia académica para o novo alumnado de doutoramento da Universidade de Vigo no curso académico 2016-2017.
Información completa na web da Eido: http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/centros/vigo/eido/bolsas/index.html
E na Sección de Bolsas: http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=listAnexos&idBeca=235&

Premios á excelencia académica para o novo alumnado de doutoramento 2016-2017

Resolución Reitoral do 2 de novembro de 2016, pola que se CONVOCAN os PREMIOS á EXCELENCIA académica para o novo alumnado de DOUTORAMENTO da Universidade de Vigo,  no curso 16/17.
O prazo de presentación de solicitudes remata o 21 de novembro de 2016.
Pode consultalo en https://seix.uvigo.es/uv/web/avisos/aviso/show/10279

Bolsas de mobilidade para estudantes de Doutoramento da Universidade de Vigo

Resolución Reitoral do 10 de outubro de 2016, pola que se publica á listaxe DEFINITIVA de persoas seleccionadas e listaxe de agarda das 105 bolsas de mobilidade para estudantes de Doutoramento da Universidade de Vigo en programas adaptados ao Espacio Europeo de Educación Superior, para o ano 2016. O prazo de recurso de reposición remata…

Resolución bolsas de mobilidade da Universidade de Vigo

Resolución reitoral do 9 de xuño de 2016 pola que se publica a listaxe do alumnado admitido/excluído provisional das 105 bolsas de MOBILIDADE para o estudantado de DOUTORAMENTO da Universidade de Vigo en programas adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior para o ano 2016. O prazo de alegacións remata o 15/06/2016. Pode consultalo en…

Bolsas predoutorais Xunta 2016

As convocatoria de axudas ás etapas pre e posdoutorias da Xunta de Galicia está previsto que saian publicadas no Diario Oficial de Galicia antes de que remate o presente mes de febreiro. Co fin de que as/os interesados vaian preparando a documentación, indícanse a continuación as características fundamentais das mesmas:

Bolsas predoutorais Xunta 2016