Listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as 2014-2015

Listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as no Programa de Doutoramento en Estudos Literarios (2014-2015) na Universidade de Vigo 1) ADMITIDAS/OS Gabriela Rivera Rodríguez María Alonso Alonso Rocío Hernández Arias Laura Piñeiro Pais Sonia Otero Pereira María del Carmen Rodríguez Lorenzo Paula Díaz Prieto Mª Teresa Del Préstamo Landín Saúl Serantes Vaz Pablo Rodríguez Fernández María Rodríguez Piñeiro…

Listado provisional de admitidos/as e excluídos/as na UVigo 2014-2015

Programa de Doutoramento en Estudos Literarios | Curso académico 2014-15 Listado provisional de admitidos/as e excluídos/as na Universidade de Vigo 1) ADMITIDAS/OS PROVISIONAIS Gabriela Rivera Rodríguez María Alonso Alonso Rocío Hernández Arias Laura Piñeiro Pais Sonia Otero Pereira María del Carmen Rodríguez Lorenzo Paula Díaz Prieto Mª Teresa Del Préstamo Landín Saúl Serantes Vaz Pablo…

Listaxe definitiva de admitidas e admitos 2013-2014 na Universidade da Coruña

O día 14 de outubro de 2013,  a Comisión do Programa de Doutoramento en Estudos Literarios aprobou a seguinte listaxe definiva de admitidas e admitidos para o curso 2013-2014 na Universidade da Coruña: ADMITIDAS/OS:                                         TITORAS: 1. Antelo Lema, Luis Miguel                        Laura Tato Fontaíña 2. Díaz Díaz, David                                       Carme Fernández Pérez-Sanjulián 3. Portela Yáñez, María Rosario                   …

Lista definitiva de admitidas/os na Universidade de Vigo 2013-2014

A Comisión Académica do Programa de Doutoramento Interuniversitario en Estudos Literarios (Vigo-A Coruña), na súa reunión do 30-9-2013, acordou aprobar a seguinte lista definitiva, con asignación de titores/as no caso de admitidos/as, relativa ás solicitudes de preinscripción de matrícula na Universidade de Vigo. ADMITIDOS /AS                                                 TITORES/AS                                                             Marleine P. Marcondes                                             Dr. Bieito Arias Freixedo                  Ana Caíño…

Lista provisoria de admitidas e admitidos na Universidade de Vigo 2013-2014

A Comisión Académica do Programa de Doutoramento Interuniversitario en Estudos Literarios (Vigo-A Coruña), acordou aprobar a seguinte lista provisoria de admitidas e admitidos na Universidade de Vigo, con asignación de titores/as no caso de admitidos/as, relativa ás solicitudes de preinscripción de matrícula neste Programa. ADMITIDOS /AS                                                                TITORES/AS                        Marleine P. Marcondes                                             Dr. Bieito Arias Freixedo                  Ana…