Comisión Académica do Programa de Doutoramento

Presidente:

Prof. Burghard Baltrusch, Universidade de Vigo (burg@uvigo.es)

Secretaria:

Profª. María Leticia Eirín García, Universidade da Coruña (leirin@udc.es)

Vogais:

Profª. Beatriz Suárez Briones, Universidade de Vigo, (bsuarez@uvigo.es)

Prof. Antonio Chas Aguión, Universidade de Vigo (achas@uvigo.es)

Profª. Carme Fernández Pérez-San Julián, Universidade da Coruña (carme@udc.es)

Prof. José Montero Reguera, Universidade de Vigo (jmontero@uvigo.es)

Prof. José María Paz Gago, Universidade da Coruña (jmpaz@udc.es)

Profª. Eva Valcárcel López, Universidade da Coruña (eva.valcarcel@udc.es)

Equipos e liñas de investigación

O profesorado do Programa de Doutoramento Interuniversitario en Estudos Literarios distribúese por dous equipos de investigación:

  1. Literaturas e Culturas Galega e Portuguesa & Literatura Medieval
  2. Literatura en Lengua Española & Literatura Comparada

Simultaneamente, estas tamén son as dúas liñas de investigación do PDIEL.

Para máis información acerca do profesorado, sigan as ligazóns debaixo de cada nome.

Para máis información sobre a actividade investigadora nos equipos visiten a nosa páxina Investigación.

Equipo de investigación nº 1

LITERATURAS E CULTURAS GALEGA E PORTUGUESA
& LITERATURA MEDIEVAL

Universidade de Vigo
ANXO ANGUEIRA VITURRO

Ficha           Web

FILOLOXÍA GALEGA E PORTUGUESA
XOSÉ BIEITO ARIAS FREIXEDO

Ficha           Web

FILOLOXÍA GALEGA E PORTUGUESA
BURGHARD BALTRUSCH

Ficha           Web

FILOLOXÍA GALEGA E PORTUGUESA
MANUEL SANTIAGO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

Ficha           Web

FILOLOXÍA GALEGA E PORTUGUESA
GONZALO NAVAZA BLANCO

Ficha           Web

FILOLOXÍA GALEGA E PORTUGUESA
Universidade da Coruña
LETICIA EIRÍN GARCÍA

Ficha           Web

FILOLOXÍA GALEGA E PORTUGUESA
LUIS CAPARRÓS

Ficha          Web

FILOLOXÍA GALEGA E PORTUGUESA
CARME FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN

Ficha           Web

FILOLOXÍA GALEGA E PORTUGUESA
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

Ficha           Web

FILOLOXÍA GALEGA E PORTUGUESA
TERESA LÓPEZ FERNÁNDEZ

Ficha          Web

FILOLOXÍA GALEGA E PORTUGUESA
LAURA TATO FONTAÍÑA

Ficha           Web

FILOLOXÍA GALEGA E PORTUGUESA
CARLOS PAULO MARTÍNEZ PEREIRO

Ficha           Web

FILOLOXÍA GALEGA E PORTUGUESA
FERNANDO GONZÁLEZ MUÑOZ

Ficha           Web

FILOLOXÍA LATINA
JOSÉ CARLOS SANTOS PAZ

Ficha           Web

FILOLOXÍA LATINA
Equipo de investigación nº 2

LITERATURA EN LENGUA ESPAÑOLA &
LITERATURA COMPARADA

Universidade de Vigo
CARMEN BECERRA SUAREZ

Ficha        Web

TEORÍA DE LA LITERATURA
MANUEL ÁNGEL CANDELAS COLODRÓN

Ficha        Web

LITERATURA ESPAÑOLA
ANTONIO CHAS AGUIÓN

Ficha        Web

LITERATURA ESPAÑOLA
MARÍA JESÚS FARIÑA BUSTO

Ficha        Web

LITERATURA ESPAÑOLA
CARMEN LUNA SELLÉS

Ficha        Web

LITERATURA ESPAÑOLA
JOSÉ MONTERO REGUERA

Ficha        Web

LITERATURA ESPAÑOLA
MONTSERRAT RIBAO PEREIRA

Ficha        Web

LITERATURA ESPAÑOLA
BEATRIZ SUÁREZ BRIONES

Ficha        Web

TEORÍA DE LA LITERATURA
Universidade da Coruña
JOSÉ MARÍA PAZ GAGO

Ficha Web

TEORÍA DE LA LITERATURA
NIEVES PENA SUEIRO

Ficha        Web

LITERATURA ESPAÑOLA
OLIVIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Ficha        Web

TEORÍA DE LA LITERATURA
CLEOFÉ TATO GARCÍA

Ficha        Web

LITERATURA ESPAÑOLA
EVA VALCÁRCEL LÓPEZ

Ficha        Web

LITERATURA ESPAÑOLA

Actas da CAPD

As actas da CAPD poden ser consultadas dirixindo unha solicitude a posgraoxsh4@uvigo.es (actas da CAPD da UVigo) ou a eva.valcarcel@udc.es (actas da CAPD da UDC).

Enquisas satisfacción alumnado

Autoinforme de renovación da acreditación do PDIEL 2020