Convocatoria de 6 bolsas de mobilidade para estudantes do programa de doutoramento na UVigo

Programa de doutoramento: Estudos literarios (regulación RD99/2011) Bolsas convocadas: 6 bolsas de 250 euros para asistencia a congresos ou cursos relacionados co programa formativo do/a solicitante. Os criterios que terá en conta a CAPD de Estudos Literarios, así como a puntuación máxima de cada un deles será a seguinte: 1. Expediente académico do/a solicitante. Ata…