Normas de estilo para teses de doutoramento na universidade de Vigo

Infórmase de que a Comisión Permanente da Eido da Universidade de Vigo, na reunión do 4 de marzo, aprobou  as normas de estilo para teses de doutoramento nesta universidade. A adopción destas normas é recomendable dende a aprobación e será obrigatoria para as teses depositadas no curso 2016/2017. Poden consultarse na web da Eido: http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/centros/vigo/eido/normativa/…