Bolsas de mobilidade para alumnado dos programas de doutoramento na UVigo

2ª edición da convocatoria de bolsas de mobilidade para alumnado dos programas de doutoramento na UVigo.

A convocatoria está aberta a tódolos estudantes de doutoramento de calquera programa, sempre que non acadaran axuda na primeira convocatoria.

A resolución destas bolsas farase directamente en base ao expediente académico das e dos solicitantes.

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/410