Premios á excelencia académica para o alumnado de doutoramento da UVigo 2016-2017.

Con data 3 de novembro publicouse a Resolución reitoral pola que se convocan os premios á excelencia académica para o novo alumnado de doutoramento da Universidade de Vigo no curso académico 2016-2017.
Información completa na web da Eido: http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/centros/vigo/eido/bolsas/index.html
E na Sección de Bolsas: http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=listAnexos&idBeca=235&

Bolsas de mobilidade para estudantes de Doutoramento da Universidade de Vigo

Resolución Reitoral do 10 de outubro de 2016, pola que se publica á listaxe DEFINITIVA de persoas seleccionadas e listaxe de agarda das 105 bolsas de mobilidade para estudantes de Doutoramento da Universidade de Vigo en programas adaptados ao Espacio Europeo de Educación Superior, para o ano 2016. O prazo de recurso de reposición remata…