Premios á Excelencia académica para alumnado que inicia estudos de Doutoramento na UVIGO

Listaxe provisoria de premios concedidos, denegados e listaxe de agarda na convocatoria de Premios á Excelencia académica para alumnado que inicia estudos de Doutoramento Alegacións a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución ata o día 3 de xuño ás 23:59 horas (hora peninsular española) para, de ser o caso, emendar os defectos…