Premios extraordinarios de doutoramento para as teses lidas na Universidade de Vigo

Convocatoria de Premios extraordinarios de doutoramento para as teses lidas na Universidade de Vigo no curso académico 2022-2023 que acadaran a cualificación “Sobresaínte Cum Laude”,  abranguendo o período entre o 1 de setembro de 2022 ata o 31 de xullo de 2023.
Pódese consultar na seguinte ligazón: Detalles da publicación (uvigo.gal)
Pode consultalo en https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/avisos/aviso/show/41396

Premios Extraordinarios de Doutoramento da UVigo

Resolución Reitoral de 25 de outubro de 2021 coa relación definitiva de solicitudes admitidas a trámite para optar aos Premios Extraordinarios de Doutoramento da UVigo, correspondentes ao curso académico 2020-2021.
Podedes consultala na  ligazón seguinte ou na páxina web da EIDO:
https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml;jsessionid=5E29977C860E19D47203DAE92E22C747?idtaskdata=25104751

Premios Extraordinarios de Doutoramento 2020-2021

Comunicamos que con data de  hoxe,  publícase no taboleiro electrónico da Universidade de Vigo a Resolución Reitoral do 4 de outubro de 2021 coa listaxe provisional de solicitudes admitidas a trámite para os Premios Extraordinarios de Doutoramento correspondentes ao curso académico 2020-21. Pódese consultar na seguinte ligazón: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=24905188 Ábrese un prazo de reclamacións e emendas …

Premios á Excelencia académica para alumnado que inicia estudos de Doutoramento na UVIGO

Listaxe provisoria de premios concedidos, denegados e listaxe de agarda na convocatoria de Premios á Excelencia académica para alumnado que inicia estudos de Doutoramento Alegacións a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución ata o día 3 de xuño ás 23:59 horas (hora peninsular española) para, de ser o caso, emendar os defectos…

Dúas doutoras do PDIEL recibirán el premio extraordinario de doutoramento da UVIGO

As doutoras do PDIEL – Gabriela Rivera Rodríguez (Filosofía, Filoloxía e Lingüística) – Rocío Hernández Arias (Filosofía, Filoloxía e Lingüística) recibirán el premio extraordinario de doutoramento da UVIGO (curso 2019-2020). Parabéns!   A Comisión Permanente do Comité de Dirección da Eido, reunida o 29 de abril  de 2021, vistas as propostas dos tribunais dos ámbitos…